Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förfallna byggnader

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnadsnämnden utövar tillsyn över förfallna byggnadsverk Enligt plan- och bygglagen ska byggnader hållas i vårdat skick. Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som ser till att lagen efterföljs och sköter tillsynen av byggnader. Byggnaderna på tomten ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras. De ingripanden som kan bli aktuella när byggnadsnämnden utövar tillsyn över ovårdade och förfallna byggnadsverk är i första hand åtgärdsföreläggande samt vid allvarligare brister förbud mot användning och rivningsföreläggande. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Exempel på förfallna byggnadsverk Ovårdade tomter och förfallna byggnader

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider