Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Uteserveringar

En vacker uteservering ökar ortens kvalitet och trevnad. Uteserveringarnas utformning har en stor betydelse för hela ortsbilden och därför ställer kommunen vissa krav på deras form och funktion. Om du ska anordna en uteservering finns det flera saker att tänka på Meningen är inte att alla uteserveringar måste vara utformade på exakt samma sätt. Däremot bör de harmonisera med varandra och omgivande miljö. Det är också viktigt att de uppfyller kraven på tillgänglighet och brandsäkerhet. Målsättningen är att stadens uteserveringar ska vara en del av gatulivet och inte avskärma sig för mycket från omgivningen. När man sitter på uteserveringen ska man kunna ta del av det som händer utanför och på samma sätt ska man kunna uppleva det folkliv som pågår på uteserveringen. Serveringar som är utformade med en konstruktion av fasta tak, väggar och golv anses som bygglovspliktiga tillbyggnader och är inte tillåtna på allmän plats. Det krävs en tydlig avgränsning för uteserveringen. Färgsättningen av inhägnader, parasoller, markiser och möbler har stor inverkan på omgivningen och bör därför göras med omsorg. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för mer information. Bygglov för ändamål av säsongskaraktär Bygglov för ändamål av säsongskaraktär får bara användas för åtgärder som är säsongsbundna eller på annat sätt återkommande på samma plats varje år. Exempel på sådana åtgärder är att uppföra en kiosk eller uteservering som ska tas bort och återuppföras varje år. Bygglov kan beviljas för alla bygglovspliktiga åtgärder som har en sådan säsongskaraktär att den behöver upprepas under två eller flera år i följd. Om åtgärden upprepas igen inom ett år från det att åtgärden senast avslutades, så får åtgärden vidtas igen utan att ett nytt bygglov behövs.  Att tänka på: Tillstånd ska sökas hos Polismyndigheten i god tid. Serveringstillstånd krävs enligt Alkohollagen vid försäljning av alkohol. Utformning av avgränsning ska följa vissa riktlinjer. För mer information kontakta stadsbyggnadskontoret.  För Lindesbergs kommun finns vägledning för utformning av bl.a. uteserveringar i stadsmiljöprogrammet (OBS ej politiskt antaget), se nedan för länk. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterad information Bygglov för ändamål av säsongskaraktär Sök tillstånd för att använda offentlig plats Vägledning för utformning av bl.a. uteserveringar i stadsmiljöprogrammet Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00