Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Fasadändring

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan. Det finns dock vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus. Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende Att ändra en byggnads yttre utseende kallas även fasadändring. I det begreppet ingår flera olika åtgärder som att byta färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. Bygglov krävs även för att göra andra ändringar av en byggnad, om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärtInom områden med detaljplan krävs bygglov för att: Ändra en byggnads färg. Byta fasadbeklädnad. byta taktäckningsmaterial. utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Bygglovsbefriad ändring av en byggnads yttre utseende Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för fasadändringar. För en- och tvåbostadshus inom detaljplan finns vissa undantag från lovplikten för fasadändringar. Under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs det inte bygglov för att byta: Färg. Fasadbeklädnad. Taktäckningsmaterial. För att veta om undantaget från lovplikt gäller måste det göras en bedömning i varje enskilt fall om den tänkta förändringen väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende Bygglovsbefriad ändring av en byggnads yttre utseende Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider