Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Avgifter, taxor

Avgifter för bygglov, anmälningar, förhandsbesked och strandskyddsdispens. Taxa Vi tar ut en avgift för bygglov, anmälningar, förhandsbesked, strandskyddsdispens, nybyggnadskartor och husutsättningar. Från och med 2020-01-01 har vi en ny taxa för bygglov och strandskyddsdispens m.m. och den utgår från tiden vi lägger ner per ärende istället för ytan som det var tidigare. Kostnaden för respektive ärende är framräknad utifrån genomsnittlig handläggningstid för olika ärendetyper. Blir det en liten avvikelse mot detaljplanen eller om lovet ligger utanför planlagt område kostar det mer på grund av utökad handläggning, se nedan för länk. Prisexempel för nybyggnadskarta Fullständig nybyggnadskarta – krävs vid nybyggnation av bostadshus – 5712 :- Fastighetsgränser, befintliga byggnader, detaljplansinformation, mark- och sockelhöjder samt tekniska anläggningar. Enkel nybyggnadskarta på tomt mindre än 2000 m² – krävs vid Byggnation av till exempel tillbyggnad, garage, carport och uthus – 4189 :- Fastighetsgränser, befintliga byggnader och detaljplansinformation. Kan innehålla vissa tekniska anläggningar och höjder. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 2020

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider