Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Inflyttning

Du har rätt att flytta in klockan 14.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag är nästkommande vardag inflyttningsdag.

Nycklar

Nycklarna hämtas enligt överenskommelse med oss.

Hemförsäkring

Vi uppmanar våra hyresgäster att teckna en hemförsäkring i samband med inflytt. En hemförsäkring ger i många situationer ett bra skydd för en hyresgäst. Det gäller både vid skador på hyresgästens egendom och på hyresvärdens egendom. Den ger också ekonomiskt skydd vid inbrott. En hemförsäkring omfattar dessutom alla medlemmar i en familj.

Städning

Om du har några anmärkningar på städningen behöver du kontakta oss omgående. Flyttar du in före kontraktsdatumet kan du inte begära ersättning om lägenheten skulle vara dåligt städad.

El

Kom ihåg att göra en anmälan till ditt elbolag.

TV

Digital-TV via Telia, kanalpaket Lagom, ingår i hyran.

Bredband

Vi erbjuder våra hyresgäster bredbandsfiber från Telia, hastighet 100/10, till en kostnad av 200 kr per månad. Du har också möjlighet att välja IP-telefoni som tillval.

Nycklar

Du får minst tre lägenhetsnycklar samt nycklar eller passerbrickor till andra utrymmen som du har tillgång till, exempelvis tvättstuga eller cykelförråd.

Eventuella extra nycklar måste alltid beställas av oss och bekostas av hyresgästen.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se