Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Inflyttning

Du har rätt att flytta in klockan 14.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag är nästkommande vardag inflyttningsdag.

Nycklar

Nycklarna hämtas enligt överenskommelse med oss.

Hemförsäkring

Vi uppmanar våra hyresgäster att teckna en hemförsäkring i samband med inflytt. En hemförsäkring ger i många situationer ett bra skydd för en hyresgäst. Det gäller både vid skador på hyresgästens egendom och på hyresvärdens egendom. Den ger också ekonomiskt skydd vid inbrott. En hemförsäkring omfattar dessutom alla medlemmar i en familj.

Städning

Om du har några anmärkningar på städningen behöver du kontakta oss omgående. Flyttar du in före kontraktsdatumet kan du inte begära ersättning om lägenheten skulle vara dåligt städad.

El

Kom ihåg att göra en anmälan till ditt elbolag.

TV

Digital-TV via Telia, kanalpaket Lagom, ingår i hyran.

Bredband

Hyresgästen ska teckna ett eget abonnemang med en valfri internetleverantör.

Nycklar

Du får minst tre lägenhetsnycklar samt nycklar eller passerbrickor till andra utrymmen som du har tillgång till, exempelvis tvättstuga eller cykelförråd.

Eventuella extra nycklar måste alltid beställas av oss och bekostas av hyresgästen.

Senast uppdaterad

Kontakt

Fastighetschef
Malin Gisselfeldt
malin.gisselfeldt@ljusnarsberg.se
0580-805 42

Hyreshandläggare fastighetsavdelning
Caroline Röhm
caroline.rohm@ljusnarsberg.se
Felanmälan
0580-805 41
Övriga frågor
0580-805 40

SOS-Alarm journummer
0580 12520 mellan 16:30-08:00.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg