Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Avflyttning

Uppsägning

När du vill säga upp lägenhet, garage, p-plats eller förråd måste du skicka in en skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och vid dödsfall en kalendermånad. Som kontraktsinnehavare är du skyldig att visa lägenheten för nya sökande som har anvisats av oss. Vi kontaktar dig då det blir aktuellt.

Nycklar

Alla nycklar till lägenheten ska vara inlämnade på vårt kontor senast klockan 12 dagen efter det att hyrestiden gått ut, alltså månadens första vardag. Om utflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag är det nästkommande vardag som gäller.

Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar att byta lås.

Städning

Gör en noggrann flyttstädning. Är lägenheten inte ordentligt städad när du lämnar den kommer vi att debitera dig för detta. Här hittar du instruktionsfilmer som kan vara till hjälp när du flyttstädar.

Utrustning i lägenheten

Utrustning som du tagit bort, exempelvis innerdörrar, kryddhyllor eller handdukshängare, som du har tagit bort ska återställas till besiktningen. Övriga detaljer som tillhör bostaden, till exempel bruksanvisningar och eventuell informationspärm ska du lämna kvar i lägenheten när du flyttar.

Följande utrustning tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid avflyttning: en digitalbox, en nätadapter, en fjärrkontroll, en rauter, två nätverkskablar och en scartkabel, en HDMI-kabel. Saknas någon del kommer du att debiteras för den.

Besiktning

På överenskommen tid kommer vi till din lägenhet och genomför en besiktning. Besiktningen är viktig, så det är därför bra om du är närvarande. Vi bedömer om din lägenhet varit utsatt för mer skador eller slitage än normalt. I så fall så blir du ersättningsskyldig. Självklart får du gärna själv åtgärda skador men en eventuell reparation måste vara fackmannamässigt utförd för att vi ska kunna godkänna den. Fråga oss om du är osäker.

El, telefon och bredband

Glöm inte att meddela din elleverantör att du ska flytta. Slutavläsning måste göras så att du inte riskerar att få betala för elförbrukningen efter att du flyttat.

Du anmäler flytt av eventuella telefon- och internetabonnemang. Kontakta din internetleverantör och ditt telefonbolag.

Adressändring

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten. Du gör din anmälan till Adressändring Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad

Kontakt

Fastighetschef
Malin Gisselfeldt
malin.gisselfeldt@ljusnarsberg.se
0580-805 42

Hyreshandläggare fastighetsavdelning
Caroline Röhm
caroline.rohm@ljusnarsberg.se
Felanmälan
0580-805 41
Övriga frågor
0580-805 40

SOS-Alarm journummer
0580 12520 mellan 16:30-08:00.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg