Digital Anslagstavla

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Valnämnden, 2024-04-25

  Protokoll är tillkännagivet 2024-05-07 och finns förvarat på kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2024-05-07
  • till och med den 2024-06-04


 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Kommunstyrelsen, 2024-04-24

  Protokoll är tillkännagivet 2024-05-03 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2024-05-03
  • till och med den 2024-05-29 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bergslagens Överförmyndarnämnd (sekretess), 2024-04-17

  Protokoll är tillkännagivet 2024-04-26 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2024-04-26
  • till och med den 2024-05-22

   
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Ljusnarsbergs kommun  Tillkännagivande av justerat protokoll från Bergslagens Överförmyndarnämnd, 2024-04-17

  Protokoll är tillkännagivet 2024-04-26 och finns förvarat på Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun.Bevis om anslag
  Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla
  • från och med den 2024-04-26
  • till och med den 2024-05-22

   
 • Kungörelse - Samrådsunderlag  Inför ansökan om tillstånd för provpumpning av grundvattenbrunn och infiltrationsförsök vid Brunnshed.Hällefors Havsjön 1:1 (provbrunn)
  Ljusnarsberg Ställbergstäkt 2:4 (infiltration)


  Länk till samrådsunderlag Pdf, 5 MB.

 • Offentligt sammanträde i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  Fredag den 10 december 09.00. Allmänheten är välkomna att ta del av sammanträdet digitalt när direktionen beslutar om budget för 2022.

  Sammanträdet sänds digitalt via Microsoft Teams.Anmäl dig via e-post till: marie.bergsten@sbbergslagen.seHär kan du ta del av kallelsen och budgeten.Länkar till dem när jag får dem..Om Samhällsbyggnadsförbundet BergslagenSamhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är bland annat ett tekniskt kommunalförbund som arbetar inom områdena Gata/Trafik, Park/Skog/Naturvård, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning. Förbundet är ett samarbete mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. Det startade 2003 och har idag ca 170 anställda. Huvudkontoret ligger i Pershyttan utanför Nora.Här kan du ta del av kallelsen och budgeten. Länk till annan webbplats.Kallelse Pdf, 29.1 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.Budget 2022 Länk till annan webbplats.

Så överklagar du

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att det är skillnad på

 • om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)
 • om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Vem kan överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen (den som är folkbokförd här, äger en fastighet i kommunen eller är taxerad till inkomstskatt i kommunen) kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits (information om att protokollet är klart) på kommunens officiella anslagstavla. Överklagan måste vara skriftlig och underskriven och den som klagar ska ange vilket beslut det är som överklagas.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs, så är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen
Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut).