Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kungörelse om samråd

Detaljplan för Smaragden 1 m.fl. i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun

Rubricerad detaljplan kommer att ställas ut inför samråd, på grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt på www.ljusnarsberg.se/pagaendeplanarbetenlänk till annan webbplats. Planområdet ligger nordväst om Kopparberg i anslutning till Malmvägen.


Syftet med planläggningen är att omvandla användningen av Smaragden 1 från allmänt ändamål till bostäder och tillfällig vistelse. Detaljplanen syftar även till att ge de norra fastigheterna i planområdet större byggrätter än vad som idag tillåts i gällande detaljplan från 1979.


Samråd om planen hålls mellan 2020-11-16 och 2020-12-07.


Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.


Synpunkter på förslaget sänds till info@sb-bergslagen.se, eller till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Som ämne anger du ”Diarienummer S-2020-191”.


- Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret senast den 7 december 2020.
- Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.


Ytterligare handlingar eller upplysningar
Ina Pettersson
Planarkitekt
Tel. 0581-810 67
ina.pettersson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - fredag
08.00 - 16.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 08.00 - 16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 08.00 - 15.00

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00