Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Synpunkter och klagomål

Enligt den nya skollagen måste alla huvudmän för förskola skola ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Via en särskild blankett kan du lämna synpunkter på kommunala skolor och förskolor.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Har du synpunkter på ditt barns förskola eller skola ska du i första hand framföra dessa till den personal och/eller ansvarig chef, då rektor och förskolechef är ansvarig för sin inre organisation enligt skollagen. Handlar dina synpunkter om en enskild personal/pedagog ber vi dig speciellt att framföra dessa direkt till berörd chef.

Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän och ska enligt skollagen ha egna rutiner för synpunkts-och klagomålshantering. Vänligen vänd dig till den verksamhet det gäller för mer information.

Kommunen har dock, enligt skollagen, tillsynsansvar för de fristående förskolorna, varför nedan information gäller såväl kommunala skolor, som kommunala och fristående förskolor.

Vi är extra måna om att du meddelar oss dina synpunkter om:

  • du framfört dina synpunkter till personal och/eller berörd rektor/förskolechef men utan att problemet åtgärdats eller utan att en konstruktiv dialog kunnat föras
  • de synpunkter du har kräver en grundligare utredning på enheten eller centralt på förvaltningsnivå

Hur gör jag?

Använd den här blankettenPDF

Fyll i formuläret och skicka det till:

Ljusnarsbergs kommun, Bildningsförvaltningen
714 80 Kopparberg

eller via e-post till: bildning@ljusnarsberg.se

Beskriv din synpunkt så kort som möjligt. Du kan bifoga bilder eller dokument med en längre beskrivning.

Vad händer sedan?

De synpunkter som kommer in till bildningsförvaltningen används i det övergripande arbetet med utvärdering och utveckling av våra verksamheter. Dina synpunkter kommer även att vidarebefordras till den berörda enheten eller skolan. Där kommer ledningen och personalen att ta upp synpunkten till diskussion och se över vad som kan förbättras.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00