Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Grundskola

Grundskolor i kommunen

I Ljusnarsbergs kommun finns två grundskolor som båda ligger i kommunens centralort Kopparberg.

Den ena är Garhytteskolan där det går barn från förskoleklass upp till år 2.

Den andra grundskolan i kommunen är Kyrkbacksskolan som är för elever i år 3-9. 

Elevers inflytande i grundskolan

Vid båda skolorna finns elevråd som har möte c:a en gång i månaden. Det formella inflytandet på gruppnivå är således väl utvecklat. Det reella inflytandet på individnivå i skolan utvecklas bl.a. genom variation i arbetssätt där varje elev ges de förutsättningar som han eller hon behöver för att utveckla sitt lärande.

Föräldrasamverkan inom grundskolan

På bägge skolorna finns ett skolråd med represetanter för föräldrar och skola.

Arbete mot mobbning och kränkande behandling

Vid kommunens skolor bedrivs ett aktivt arbete mot kränkande behandling. På de båda grundskolorna finns antimobbningsteam som redogör på kontinuerligt för elevhälsan om läget på skolan

IUP - Individuella utvecklingsplaner

Alla elever som går i årskurser där betyg inte sätts, ska ha en individuell utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen ska ge tydlig information om elevens kunskapsutveckling samt innehålla en plan för elevens fortsatta lärande. Den ska också vara ett redskap för att identifiera olika elevers stödbehov.

Var hittar jag grundskolorna?

Garhytteskolan
Våggatan, Kopparberg

Kyrbacksskolan
Kyrkogårdsgatan
714 35 Kopparberg

Karta över grundskolorna

Senast uppdaterad 2017-01-12

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

 

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag och torsdag

Kl. 08.00-16.30
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Tisdag, onsdag och fredag
Kl. 08.00-12.00