Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förskolan Skogsgläntan

Avdelningarna på förskolan Skogsgläntan heter Spanarna och Upptäckarna. På båda avdelningarna finns barn i ålder 1-5 år.

Besöksadress:

Fasegatan 12
714 35 Kopparberg

Vi erbjuder en variationsrik verksamhet där barnens intressen, olikheter och lärande tillgodoses och tas tillvara. Tiden hos oss ska vara rolig, trygg och lärorik. Verksamhetens mål utformas enligt förskolans läroplan.

Leken är det viktigaste i vår verksamhet. I leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samarbetsförmågan, lär sig att visa hänsyn och att hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten. Hos oss priooriteras barnens inflytande och delaktighet högt.

På Garhyttans förskola vill vi ha ett nära och öppet samarbete med hemmen, där goda möten och relationer står i centrum. Förskolan bjuder också in till föräldramöten där möjlighet ges att presentera vår verksamhet men också att reflektera och diskutera olika frågor tillsammans med vårdnadshavarna.

Varmt välkomna till oss!

Senast uppdaterad 2018-01-16

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00