Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förskola och barnomsorg

Vilka förskolor finns i kommunen? Var ligger de?

Kommunen har två förskolor - Förskolan Åstugan, med två avdelningar belägen i Ställdalen, och Förskolan Garhyttan, med fyra avdelningar i centralorten Kopparberg, varav två avdelningar är storavdelningar.

Till verksamheten hör även två familjedaghem där pedagogisk omsorg bedrivs, belägna i Bångbro och Mossgruvan.

Förskolor med annan huvudman än kommunen

I Ljusnarsbergs kommun finns inga förskolor med annan huvudman än kommunen. Kommunen driver samtliga förskoleverksamheter.

Förskola

Förskolan är till för barn från 1 års ålder till sommaren det år då barnet fyller 6 år. Barn börjar i förskolan i olika åldrar och deltar under olika lång tid.

I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar fär barnet hela dagen. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan omfattas av skollagen och läroplanen Lpfö -98/10.

Allmän förskola

Allmän förskola är en kostnadsfri verksamhet som omfattar 15 timmar per vecka. Verksamheten följer skolans arbetsår. Det innebär att barnen är lediga under skolans lov och studiedagar.

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med 1 september det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola, utan bedrivs inom den ordinarie verksamheten.

Verksamheten är frivillig och heter "allmän" eftersom den erbjuds alla barn från 3 års ålder.

Pedagogisk omsorg

Familjedaghemmen tar demot barn från 1 år till 12 år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande, och utformas så att den förbereder barnen för ett fortsatt lärande.

Verksamheten styrs av skollagen men till skillnad från förskolan är läroplanen Lpfö -98/10 vägledande för familjedaghemmen.

Pedagogisk inriktning, värdegrund

I de olika enheterna bjuds barnen att växa och lära tillsammans med engagerade pedagoger som har barnens bästa för ögonen.

En positiv framtidstro och inställning genomsyrar verksamheten, där barnens delaktighet, medbestämmande och påverkan visas stor hänsyn i utformandet av den. Verksamhetens grund bestäms också av barnens fantasi, vetgirighet och nyfikenhet vilket gör att frågor väcks om både stort och smått som kan utforskas.

Barnens lärmiljö är ett pågående förbättringsområde där utveckling sker under tid.

I och med närheten till en sagolik skog och natur så fungerar även den som en del i verksamheten. Det är också en av anledningarna till att barnen tidigt får lära om sin roll i hanteringen av miljön, om naturens kretslopp och det goda med hållbar utveckling.

Ljusnarsbergs kommun hälsar dig välkommen och hoppas att du och ditt/dina barn ska trivas hos oss!

Senast uppdaterad 2017-01-30

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00