Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bli god man eller förvaltare

Vilka regler gäller?

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Det är tingsrätten som fattar beslut om god man.

Vilken uppgifter ingår i uppdraget som god man/ förvaltare?

Många människor har svårt att klara sig själva och sin ekonomi och behöver hjälp. Om du är en person som tycker om att hjälpa andra, har du grundförutsättningarna för att bli god man. Det är ett lekmannauppdrag.

  • Bevaka huvudmannens rätt (rättsliga angelägenheter)
  • Hjälpa till med olika ansökningar t.ex. bostadsbidrag, överklaga myndighetsbeslut
  • Sörja för huvudmannens person (personliga angelägenheter)
  • Besöka huvudmannen månadsvis för att se att personen har ett bra boende och vård
  • Förvalta huvudmannens egendom (ekonomiska angelägenheter)
  • Betala räkningar, ta hand om pension och bidrag, lämna fickpengar, årsvis lämna in redovisning över ekonomin till överförmyndarnämnden m.m.

Arvode

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av att bli god man, eller har frågor om godmanskap?

Om du vill bli god man för ensamkommande barn:

1. Beställ ett utdrag ur belastningsregistret på denna blankettlänk till annan webbplats.

2. Gör SKL:s webbutbildning för gode män på denna länklänk till annan webbplats. Skriv ut beviset för att du genomgått utbildningen.

3. Fyll i blanketten Intresseanmälan - god manPDF.

4. Skicka utdraget, beviset och blanketten till:

Överförmyndarnämnden
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

OBS: Utdraget ut belastningsregistret ska skickas i ett oöppnat kuvert.

Senast uppdaterad 2017-01-23

Överförmyndarhandläggare
Ljusnarsbergs Kommun, Hällefors kommun och ensamkommande flyktingbarn
Petra Schollin
0580 - 804 23

Överförmyndarhandläggare
Nora Kommun och ensamkommande flyktingbarn
Annelie Jägerström
0580 - 805 36

Överförmyndarhandläggare
Lindesbergs kommun, efternamn som börjar på A-J
Jennie Fillman
0580 - 804 21

Överförmyndarhandläggare
Lindesbergs Kommun, efternamn som börjar på K-Ö
Julia Mattsson
0580 - 804 20

Kontakt
overformyndarnamnden@ljusnarsberg.se

Telefontid

Måndag-tisdag, samt torsdag-fredag
10.00-12.00

Fel på sidan?

Anmäl fel på sidan här

Skriv ut sidan

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00