Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Hemtjänst

Vad kan jag få hjälp med?

Hemtjänst är till för att ge dig möjlighet att bo i det egna hemmet när du är i behov av stöd och hjälp. Det kan antingen vara på grund av ålderdom, funktionsnedsättning eller tillfälliga problem.

Hjälpen är alltid individuell och behovsprövad. En genomförandeplan upprättas gemensamt med dig och hemtjänstpersonalen.

Av hemtjänsten kan du få hjälp med serviceinsatser som exempelvis städning, matinköp, tvätt, hjälp med den personliga hygienen samt av- och påklädning.

Vad kostar hemtjänst?

Avgift för hemtjänst räknas ut efter vilka hjälpinsatser du har och med hänsyn till din inkomst.

Läs mer om avgifter här

Hur ansöker jag?

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Om hjälpen uteblir

Om hjälpen uteblir kan du kontakta hemtjänstgrupp eller enhetschef.

Senast uppdaterad 2018-12-12

Enhetschef hemtjänst, Treskillingen
Linda Karlsson
linda.k.karlsson@ljusnarsberg.se
0580-806 99

Hemtjänst Treskillingen
Hemtjänstgrupp Treskillingen
0580-806 92
070-668 05 94

Enhetschef hemtjänst, yttre
Linda Karlsson
linda.k.karlsson@ljusnarsberg.se
0580-806 99

Hemtjänst yttre
Hemtjänstgrupp Norr
0580-804 47
070-247 89 35

Hemtjänstgrupp Söder
0580-804 57
070-281 75 70

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-80634 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-80691 (8.30-9.30)

Fel på sidan?

Anmäl fel på sidan här

Skriv ut sidan

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00